Λίστα με Unicode χαρακτήρες

Λίστα με Unicode χαρακτήρες

Περιεχόμενα


  1. Μαθηματικοί συμβολισμοί
  1. Νομισματικοί συμβολισμοί
  1. UTF-8 Βελάκια
  1. Γεωμετρικά σύμβολα
  1. Θρησκευτικά σύμβολα
  1. Σύμβολα Τράπουλας
  1. Σύμβολα emoji

Μαθηματικοί συμβολισμοί
Αριθμητικό HTML Περιγραφή Σύμβολο
∀ ∀ Για κάθε
∁ --- Συμπλήρωμα
∂ ∂ Διαφορικό
∃ ∃ Υπάρχει
∄ --- Δεν υπάρχει
∅ ∅ Κενό σύνολο
∆ --- Τελεστής δέλτα
∇ ∇ Τελεστής ανάδελτα
∈ ∈ Ανήκει στο
∉ ∉ Δεν ανήκει στο
∊ --- Ανήκει μερικώς
∋ ∋ Περιέχει ως μέλος
∌ --- Δεν περιέχει ως μέλος
∍ --- Περιέχει μερικώς
∎ --- Τέλος απόδειξης
∏ ∏ Γινόμενο
∐ --- Υποπροιον συνόλου
∑ ∑ Άθροισμα
− − Πλήν
∓ --- Πλήν ή σύν
∔ --- Επί ή σύν
∗ ∗ Αστερίσκος
∙ --- Επί
√ √ Τετραγωνική ρίζα
∛ --- Ρίζα είς την τρίτη (Κυβική ρίζα)
∜ --- Ρίζα εις την τετάρτη
∝ ∝ Ανάλογο ως προς
∞ ∞ Άπειρο
∟ --- Ορθή γωνία
∠ ∠ Γωνία
∡ --- Οξεία γωνία
∢ --- Αμβλεία γωνία
∣ --- Διαιρεί
∤ --- Δεν διαιρεί
∥ --- Παράλληλες
∦ --- Μη παράλληλες
∩ ∩ Τομή
∪ ∪ Ένωση
⊂ ⊂ Υποσύνολο του
⊃ ⊃ Yπερσύνολο του
⊄ ⊄ Δεν αποτελεί υποσύνολο του
⊅ ---- Δεν αποτελεί υπερσύνολο του
⊆ ⊆ Υποσύνολο ή ίσον με
⊇ ⊇ Υπερσύνολο ή ίσον με
∫ ∫ Ολοκλήρωμα
∬ --- Διπλό ολοκλήρωμα
∭ --- Τριπλό ολοκλήρωμα
∮ --- Γραμμικό ολοκλήρωμα
∯ --- Επιφανειακό ολοκλήρωμα
∰ --- Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα
∱ --- Δεξιόστροφο ολοκλήρωμα
∲ --- Δεξιόστροφο γραμμικό ολοκλήρωμα
∳ --- Αριστερόστροφο γραμμικό ολοκλήρωμα
∴ ∴ Επομένως
∵ --- Επειδή
∶ --- Αναλογία (Λόγος)
∷ --- Αναλογία (Ποσοστό)
∿ --- Ημιτονοειδές σήμα (sine wave)
∼ ∼ Τελεστής περισπωμένη
∽ --- Τελεστής ανάστροφης περισπωμένης
≠ ≠ Δεν είναι ίσο
≡ ≡ Ταυτόσημο με
≢ --- Δεν είναι ταυτόσημο με
≣ --- Αυστηρά ταυτόσημο με
≤ ≤ Μικρότερο ή ίσο
≥ ≥ Μεγαλύτερο ή ίσο
≦ --- Μικρότερο ή ισοδύναμο
≨ --- Μικρότερο αλλά όχι ισοδύναμο
≩ --- Μεγαλύτερο αλλά όχι ισοδύναμο
≬ --- Μεταξύ
≪ --- Πολύ μικρότερο από
≫ --- Πολύ μεγαλύτερο από


Νομισματικοί συμβολισμοί
Αριθμητικό HTML Περιγραφή Σύμβολο
¤ ¤ Γενικός νομισματικός συμβολισμός ¤
₿ --- Συμβολισμός Bitcoin
$ $ Συμβολισμός δολαρίου $
¢ ¢ Συμβολισμός cent ¢
€ € Συμβολισμός Ευρώ
₯ --- Συμβολισμός Ελληνικής Δραχμής
(Αντικαταστάθηκε απο το ευρώ το 2002)
₰ --- Συμβολισμός Γερμανικού Μάρκο
(Αντικαταστάθηκε απο το ευρώ το 2002)
₣ --- Συμβολισμός Γαλλικού Φράνκο
(Αντικαταστάθηκε απο το ευρώ το 2002)
₧ --- Συμβολισμός Ισπανικού Πεσέτα
(Αντικαταστάθηκε απο το ευρώ το 2002)
£ £ Συμβολισμός Στερλίνας £
₽ --- Συμβολισμός Ρωσικού Ρούβλι
₴ --- Συμβολισμός Ουκρανικού Hryvnia
₾ --- Συμβολισμός Γεωργιανού Lari
₪ --- Συμβολισμός Ισραηλινού Sheqel
₺ --- Συμβολισμός Τουρκικής λίρας
₼ --- Συμβολισμός Αζέρικου Manat
﷼ --- Συμβολισμός Ιρανικού Rial
₨ --- Συμβολισμός Καζακστάν Tenge
₮ --- Συμβολισμός Μογγόλικου Tugrik
₨ --- Συμβολισμός Ινδικού Ρούπι
৳; --- Συμβολισμός Βεγγαλικού Ρούπι
円 --- Συμβολισμός Ιαπωνικού Γιέν
원 --- Συμβολισμός Νοτιοκορεάτικου Won
£ --- Συμβολισμός Κινέζικου Yuan ¥
฿ --- Συμβολισμός Ταϋλανδέζικου Baht ฿
₫ --- Συμβολισμός Bιετναμέζικου Dong


UTF-8 Βελάκια
Αριθμητικό HTML Περιγραφή Σύμβολο
← ← Βέλος προς τα αριστερά
↑ ↑ Βέλος προς τα πάνω
→ → Βέλος προς τα δεξιά
↓ ↓ Βέλος προς τα κάτω
↔ ↔ Βέλος με κατεύθυνση δεξιά - αριστερά
↕ --- Βέλος με κατεύθυνση πάνω - κάτω
↖ --- Βέλος με βορειοδυτική κατεύθυνση
↗ --- Βέλος με βορειοανατολική κατεύθυνση
↘ --- Βέλος με νοτιοανατολικήκατεύθυνση
↙ --- Βέλος με νοτιοδυτική κατεύθυνση
↚ --- Αριστερόστροφο βέλος με κάθετη γραμμή
↛ --- Δεξιόστροφο βέλος με κάθετη γραμμή
↜ --- Αριστερόστροφο καμπυλωτό βέλος
↝ --- Δεξιόστροφο καμπυλωτό βέλος
↞ --- Διπλό βέλος με κατεύθυνση προς τα αριστερά
↟ --- Διπλό βέλος με κατεύθυνση προς τα πάνω
↠ --- Διπλό βέλος με κατεύθυνση προς τα δεξιά
↡ --- Διπλό βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω
↢ --- Βέλος με ουρά όπου κατευθύνει προς τα δεξιά
↣ --- Βέλος με ουρά όπου κατευθύνει προς τα αριστερά
↤ --- Βέλος με κάθετη γραμμή όπου κατευθύνει προς τα αριστερά
↥ --- Βέλος με κάθετη γραμμή όπου κατευθύνει προς τα πάνω
↦ --- Βέλος με κάθετη γραμμή όπου κατευθύνει προς τα δεξιά
↧ --- Βέλος με κάθετη γραμμή όπου κατευθύνει προς τα κάτω
↨ --- Βέλος με βάση όπου κατευθύνει πάνω και κάτω
↩ --- Αριστερόστοφο βέλος με καμπυλωτή ουρά
↪ --- Δεξιόστροφο βέλος με καμπυλωτή ουρά
↫ --- Αριστερόστοφο επαναληπτικό βέλος
↬ --- Δεξιόστροφο επαναληπτικό βέλος
↭ --- Βέλος τύπου κυμματομορφής με αριστερή και δεξιά κατέυθυνση
↮ --- Βέλος με κάθετη γραμμή όπου κατευθύνει προς τα δεξιά και αριστερά
↯ --- Βέλος τύπου ζικ ζακ
↰ --- Βέλος προς τα πάνω με αριστερή κατεύθυνση
↱ --- Βέλος προς τα πάνω με δεξιά κατεύθυνση
↲ --- Βέλος προς τα κάτω με αριστερή κατεύθυνση
↳ --- Βέλος προς τα κάτω με δεξιά κατεύθυνση
↴ --- Δεξιόστροφο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω
↵ ↵ Κάτω βέλος με γωνία προς τα αριστερά
↶ --- Καμπυλωτό βέλος με κατεύθυνση προς τα αριστερά
↷ --- Καμπυλωτό βέλος με κατεύθυνση προς τα δεξιά
↸ --- Βέλος με βορειοδυτική κατατεύθυνση όπου έχει μια οριζόντια γραμμή πάνω απο αυτό
↹ --- Βέλη με αριστερή και δεξια κατεύθυνση όπου δείχνουν πάνω σε κάθετες γραμμές
↺ --- Αριστερόστροφο κυκλικό βέλος αναστροφής
↻ --- Δεξιόστροφο κυκλικό βέλος αναστροφής
⇄ --- Βελάκια με δεξιά και αριστερή κατεύθυνση
⇅ --- Βελάκια με κατεύθυνση προς τα απάνω και προς τα κάτω
⇆ --- Βελάκια με αριστερή και δεξιά κατεύθυνση
⇇ --- Βελάκια με κατεύθυνση προς τα αριστερά
⇈ --- Βελάκια με κατεύθυνση προς τα απάνω
⇉ --- Βελάκια με κατεύθυνση προς τα δεξιά
⇊ --- Βελάκια με κατεύθυνση προς τα κάτω
⇍ --- Διπλό υπογραμμισμένο βέλος με αριστερή κατεύθυνση
⇎ --- Διπλό υπογραμμισμένο βέλος με αριστερή και δεξιά κατεύθυνση
⇏ --- Διπλό υπογραμμισμένο βέλος με δεξιά κατεύθυνση
⇐ ⇐ Διπλό βέλος με αριστερή κατεύθυνση
⇑ ⇑ Διπλό βέλος με κατεύθυνση προς τα απάνω
⇒ ⇒ Διπλό βέλος με αριστερή κατεύθυνση
⇓ ⇓ Διπλό βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω
⇔ ⇒ Διπλό βέλος με αριστερή και δεξιά κατεύθυνση
⇕ --- Διπλό βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω και προς τα πάνω
⇖ --- Διπλό βέλος με βορειοδυτική κατεύθυνση
⇗ --- Διπλό βέλος με βορειοανατολική κατεύθυνση
⇘ --- Διπλό βέλος με νοτιοανατολική κατεύθυνση
⇙ --- Διπλό βέλος με νοτιοδυτική κατεύθυνση
⇜ --- Αριστερόστροφο βέλος τύπου κυμματομορφής
⇝ --- Αριστερόστροφο βέλος τύπου κυμματομορφής
⇞ --- Διπλά υπογραμμισμένο βέλος με κατεύθυνση προς τα πάνω
⇟ --- Διπλά υπογραμμισμένο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω
⇠ --- Διακεκομμένο βέλος με κατεύθυνση προς τα αριστερά
⇡ --- Διακεκομμένο βέλος με κατεύθυνση προς τα πάνω
⇢ --- Διακεκομμένο βέλος με κατεύθυνση προς τα δεξιά
⇣ --- Διακεκομμένο βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω
⇦ --- 3D βέλος με κατεύθυνση προς τα αριστερά
⇧ --- 3D βέλος με κατεύθυνση προς τα πάνω
⇨ --- 3D βέλος με κατεύθυνση προς τα δεξιά
⇩ --- 3D βέλος με κατεύθυνση προς τα κάτω
⇪ --- 3D βέλος με αποκομμένη βάση και κατεύθυνση προς τα πάνω
⇫ --- 3D βέλος με βάση και κατεύθυνση προς τα πάνω
⇳ --- 3D βέλος με κατεύθυνση προς τα πάνω και προς τα κάτω
⇱ --- Bέλος με βορειοδυτική κατεύθυνση όπου δείχνει σε μια γωνία
⇲ --- Bέλος με νοτιοανατολική κατεύθυνση όπου δείχνει σε μια γωνία
⇴ --- Δεξί βέλος με κύκλο στην μέση
⇵ --- Bέλη με κατεύθυνση προς τα κάτω και προς τα πάνω
⇶ --- Τρία βέλη με δεξιά κατεύθυνση


Γεωμετρικά σύμβολα
Αριθμητικό HTML Περιγραφή Σύμβολο
■ --- Μαύρο τετράγωνο
□ --- Διαφανές τετράγωνο
▢ --- Διαφανές τετράγωνο με στρογγυλεμένες γωνίες
▣ --- Διαφανές τετράγωνο που περιέχει εντός του ένα μικρότερο μαύρο τετράγωνο
▤ --- Διαφανές τετράγωνο που περιέχει εντός του οριζόντιες γραμμές
▥ --- Διαφανές τετράγωνο που περιέχει εντός του κάθετες γραμμές
▦ --- Διαφανές τετράγωνο που περιέχει εντός του οριζόντιες και κάθετες γραμμές
▧ --- Διαφανές τετράγωνο που περιέχει εντός του πλάγιες γραμμές με δεξιά κατεύθυνση
▨ --- Διαφανές τετράγωνο που περιέχει εντός του πλάγιες γραμμές με αριστερή κατεύθυνση
▩ --- Διαφανές τετράγωνο που περιέχει εντός του διαγώνιες γραμμές
▪ --- Μικρός μαύρος κύκλος
▫ --- Μικρός διαφανής κύκλος
▬ --- Μαύρο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
▭ --- Διαφανές ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
▮ --- Μαύρο κατακόρυφο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
▯ --- Διαφανές κατακόρυφο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
▰ --- Μαύρο παραλληλόγραμμο
▱ --- Διαφανές παραλληλόγραμμο
▲ --- Μαύρο τρίγωνο
△ --- Διαφανές τρίγωνο
▴ --- Μαύρο μικρό τρίγωνο
▵ --- Διαφανές μικρό τρίγωνο
▶ --- Μαύρο τρίγωνο (κατεύθυνση προς τα δεξιά)
▷ --- Διαφανές τρίγωνο (κατεύθυνση προς τα δεξιά)
▸ --- Μαύρο μικρό τρίγωνο (κατεύθυνση προς τα δεξιά)
▹ --- Διαφανές μικρό τρίγωνο (κατεύθυνση προς τα δεξιά)
▼ --- Μαύρο τρίγωνο (κατεύθυνση προς τα κάτω)
▽ --- Διαφανές τρίγωνο (κατεύθυνση προς τα κάτω)
▾ --- Μαύρο μικρό τρίγωνο (κατεύθυνση προς τα κάτω)
▿ --- Διαφανές μικρό τρίγωνο (κατεύθυνση προς τα κάτω)
◀ --- Μαύρο τρίγωνο (κατεύθυνση προς τα αριστερά)
◁ --- Διαφανές τρίγωνο (κατεύθυνση προς τα αριστερά)
◂ --- Μαύρο μικρό τρίγωνο (κατεύθυνση προς τα αριστερά)
◃ --- Διαφανές μικρό τρίγωνο (κατεύθυνση προς τα αριστερά)
◆ --- Μαύρος ρόμβος
◇ --- Διαφανές ρόμβος
◈ --- Ρόμβος που περιέχει εντός του εναν μικρότερο μαύρο ρόμβο
○ --- Διαφανές κύκλος
◌ --- Διαφανές κύκλος με διακεκομμένες γραμμές
◍ --- Κύκλος που περιέχει εντός του κάθετες γραμμές
◉ --- Διαφανής κύκλος που περιέχει εντός του εναν μικρότερο μαύρο κύκλο
◎ --- Διαφανής κύκλος που περιέχει εντός του εναν μικρότερο άσπρο κύκλο
● --- Μαύρος κύκλος
◐ --- Μαύρος-διάφανος κύκλος (μαύρο αριστερά, διαφανές δεξιά)
◑ --- Μαύρος-διάφανος κύκλος (διαφανές αριστερά, μαύρο δεξιά)
◒ --- Μαύρος-διάφανος κύκλος (μαύρο κάτω, διαφανές απάνω)
◓ --- Μαύρος-διάφανος κύκλος (μαύρο απάνω, διαφανές κάτω)
◔ --- Μαύρος-διάφανος κύκλος (μαύρο το 1/4 του κύκλου, διαφανές τα 3/4 του κύκλου)
◕ --- Μαύρος-διάφανος κύκλος (διαφανές το 1/4 του κύκλου, μαύρο τα 3/4 του κύκλου)
◖ --- Μισός μαύρος κύκλος (αριστερή πλευρά)
◗ --- Μισός μαύρος κύκλος (δεξιά πλευρά)
◣ --- Ορθογώνιο τρίγωνο
◢ --- Ορθογώνιο τρίγωνο (κατεύθυνση προς τα δεξιά)
◤ --- Ορθογώνιο τρίγωνο (κατεύθυνση προς τα αριστερά)
◥ --- Ορθογώνιο τρίγωνο (κατεύθυνση προς τα δεξιά)
◧ --- Μαύρο-διαφανές τετράγωνο (μαυρο δεξιά, διαφανές αριστερά)
◨ --- Μαύρο-διαφανές τετράγωνο (διαφανές δεξιά, μαύρο αριστερά)
◩ --- Μαύρο-διαφανές τετράγωνο (μαύρο απάνω, διαφανές κάτω)
◪ --- Μαύρο-διαφανές τετράγωνο (διαφανές απάνω, μαύρο κάτω)
◫ --- Διαφανές τετράγωνο όπου περιέχει εντός του μια ορθία διαχωριστική γραμμή
◬ --- Διαφανές τρίγωνο όπου περιέχει εντός του μια κουκίδα
Θρησκευτικά σύμβολα
Αριθμητικό HTML Περιγραφή Σύμβολο
☦ --- Ορθόδοξος Χριστιανικός σταυρός
✙ --- Ελληνικός Χριστιανικός σταυρός #1
✚ --- Ελληνικός Χριστιανικός σταυρός #2
✝ --- Λατινικός Χριστιανικός Σταυρός
✠ ✠ Μαλτέζικος Χριστιανικός Σταυρός
🕈 --- Κέλτικος Χριστιανικός Σταυρός 🕈
📿 --- Ροζάριο 📿
☧ --- Ιησούς Χριστός Νικά
☨ --- Καθολικός Χριστιανικός σταυρός της Λωραίνης
☩ --- Καθολικός Χριστιανικός σταυρός των Σταυροφόρων
♰ --- Δυτικός Συριακός Σταυρός
♱ --- Ανατολικός Συριακός Σταυρός
☪ --- Ημισέληνος
🕋 --- Kaaba (Θρησκευτική εορτή Μουσουλμάνων) 🕋
🕌 --- Τζαμί 🕌
✡ --- Αστέρι του Δαυίδ (Σύμβολο Ιουδαϊσμού)
🕍 --- Συναγωγή 🕍
🕎 --- Χανουκά (Θρησκευτική εορτή Ιουδαίων) 🕎
🕉 --- Πράναβα (Ιερό σύμβολο Ινδουισμού, Βουδισμού, Τζαϊνισμού και Σιχισμού) 🕉
☬ --- Khanda (Θρησκευτικό σύμβολο Σιχ)
☯ --- Yin Yang (Θρησκευτικό σύμβολο Ταοϊσμού)
☤ --- Κηρύκειον (έμβλημα του Ερμή)
⚚ --- Σκύπτρο του Ερμή
☥ --- Ανκ (Αρχαίο Αιγυπτιακό θρησκευτικό σύμβολο)
☫ --- Φαρσί (Σύμβολο Ζωροαστριστών)


Σύμβολα Τράπουλας
(για τους μεγάλους τζογαδόρους 😋)
Αριθμητικό HTML Περιγραφή Σύμβολο
♠ ♠ Μπαστούνι (μαύρο χρώμα)
♥ ♥ Κούπα (μαύρο χρώμα)
♦ ♦ Καρό (μαύρο χρώμα)
♣ ♣ Σπαθί (μαύρο χρώμα)
♤ --- Μπαστούνι (διαφανές χρώμα)
♡ --- Κούπα (διαφανές χρώμα)
♢ --- Καρό (διαφανές χρώμα)
♧ --- Σπαθί (διαφανές χρώμα)
🂡 --- Άσσος μπαστούνι 🂡
🂱 --- Άσσος κούπα 🂱
🃁 --- Άσσος καρό 🃁
🃑 --- Άσσος σπαθί 🃑
🂢 --- Δύο μπαστούνι 🂢
🂲 --- Δύο κούπα 🂲
🃂 --- Δύο καρό 🃂
🃒 --- Δύο σπαθί 🃒
🂣 --- Τρία μπαστούνι 🂣
🂳 --- Τρία κούπα 🂳
🃃 --- Τρία καρό 🃃
🃓 --- Τρία σπαθί 🃓
🂤 --- Τέσσερα μπαστούνι 🂤
🂴 --- Τέσσερα κούπα 🂴
🃄 --- Τέσσερα Καρό 🃄
🃔 --- Τέσσερα σπαθί 🃔
🂥 --- Πέντε Μπαστούνι 🂥
🂵 --- Πέντε Κούπα 🂵
🃅 --- Πέντε καρό 🃅
🃕 --- Πέντε σπαθί 🃕
🂦 --- Έξι μπαστούνι 🂦
🂶 --- Έξι κούπα 🂶
🃆 --- Έξι καρό 🃆
🃖 --- Έξι σπαθί 🃖
🂧 --- Επτά μπαστούνι 🂧
🂷 --- Επτά κούπα 🂷
🃇 --- Επτά καρό 🃇
🃗 --- Επτά σπαθί 🃗
🂨 --- Οκτώ μπαστούνι 🂨
🂸 --- Οκτώ κούπα 🂸
🃈 --- Οκτώ καρό 🃈
🃘 --- Οκτώ σπαθί 🃘
🂩 --- Εννέα μπαστούνι 🂩
🂹 --- Εννέα κούπα 🂹
🃉 --- Εννέα καρό 🃉
🃙 --- Εννέα σπαθί 🃙
🂪 --- Δέκα μπαστούνι 🂪
🂺 --- Δέκα κούπα 🂺
🃊 --- Δέκα καρό 🃊
🃚 --- Δέκα σπαθί 🃚
🂫 --- Βαλές μπαστούνι 🂫
🂻 --- Βαλές κούπα 🂻
🃋 --- Βαλές καρό 🃋
🃛 --- Βαλές σπαθί 🃛
🂬 --- Ιππότης μπαστούνι 🂬
🂼 --- Ιππότης κούπα 🂼
🃌 --- Ιππότης καρό 🃌
🃜 --- Ιππότης σπαθί 🃜
🂭 --- Ντάμα μπαστούνι 🂭
🂽 --- Ντάμα κούπα 🂽
🃍 --- Ντάμα καρό 🃍
🃝 --- Ντάμα σπαθί 🃝
🂮 --- Ρίγας μπαστούνι 🂮
🂾 --- Ρίγας κούπα 🂾
🃎 --- Ρίγας καρό 🃎
🃞 --- Ρίγας σπαθί 🃞
🂠 --- Τράπουλα 🂠
🂿 --- Κόκκινος Tzoker 🂿
🃏 --- Μαύρος Tzoker 🃏


Σύμβολα emoji
Αριθμητικό HTML Περιγραφή emoji Σύμβολο
😁 --- Χαμογελαστό πρόσωπο με χαμογελαστά μάτια 😁
😂 --- Πρόσωπο με δάκρυα χαράς 😂
😃 --- Χαμογελαστό πρόσωπο με ανοιχτό στόμα 😃
😄 --- Χαμογελαστό πρόσωπο με ανοικτό στόμα και χαμογελαστά μάτια 😄
😅 --- Χαμογελαστό πρόσωπο με ανοιχτό στόμα και κρύο ιδρώτα 😅
😆 --- Χαμογελαστό πρόσωπο με ανοιχτό στόμα και σφιχτά κλειστά μάτια 😆
😉 --- Πρόσωπο που κλείνει το ένα μάτι 😉
😊 --- Χαμογελαστό πρόσωπο με χαμογελαστά μάτια 😊
😋 --- Πρόσωπο που απολαμβάνει νόστιμο φαγητό 😋
😌 --- Ανακουφισμένο πρόσωπο 😌
😍 --- Χαμογελαστό πρόσωπο με μάτια καρδιάς 😍
😏 --- Κοροϊδευτικό πρόσωπο 😏
😒 --- Βαρεμάρα 😒
😓 --- Πρόσωπο με κρύο ιδρώτα 😓
😔 --- Σκεπτικό πρόσωπο 😔
😖 --- Μπερδεμένο πρόσωπο 😖
😘 --- Πρόσωπο που ρίχνει ένα φιλί 😘
😚 --- Πρόσωπο που φιλάει με κλειστά μάτια 😚
😜 --- Πρόσωπο που κλείνει το ένα μάτι και βγάζει την γλώσσα έξω 😜
😝 --- Πρόσωπο που κλείνει τα μάτια και βγάζει την γλώσσα έξω 😝
😞 --- Απογοητευμένο πρόσωπο 😞
😠 --- Θυμωμένο πρόσωπο 😠
😡 --- Προσβεβλημένο πρόσωπο 😡
😢 --- Κλαμμένο πρόσωπο 😢
😣 --- Επίμονο πρόσωπο 😣
😤 --- Θριαμβευτικό πρόσωπο 😤
😥 --- Απογοητευμένο αλλά ανακουφισμένο πρόσωπο 😥
😨 --- Φοβισμένο πρόσωπο 😨
😩 --- Ανιαρό πρόσωπο 😩
😪 --- Νυσταγμένο πρόσωπο 😪
😫 --- Κουρασμένο πρόσωπο 😫
😭 --- Πρόσωπο που κλαίει γοερά 😭
😰 --- Πρόσωπο με ανοιχτό στόμα και κρύο ιδρώτα 😰
😱 --- Πρόσωπο που ουρλιάζει απο φόβο 😱
😲 --- Πρόσωπο που εκφράζει έκπληξη 😲
😳 --- Πρόσωπο με κοκκινισμένα μάγουλα 😳
😵 --- Ζαλισμένο πρόσωπο 😵
😷 --- Πρόσωπο με ιατρική μάσκα 😷
😸 --- Πρόσωπο γάτας με χαμογελαστά μάτια 😸
😹 --- Πρόσωπο γάτας με δάκρυα χαράς 😹
😺 --- Χαμογελαστό πρόσωπο γάτας με ανοιχτό στόμα 😺
😻 --- Χαμογελαστό πρόσωπο γάτας με μάτια καρδιάς 😻