Πολιτική Απορρήτου
Σύμβαση Προστασίας προσωπικών δεδομένων του codebrakes.gr

Άρθρο 1 – Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα αποτελεί τμήμα της Γενικής Σύμβασης των «Όρων και Προϋποθέσεων» και περιγράφει το πλαίσιο διαχείρισης πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που ακολουθείται στον δικτυακό τόπο https://codebrakes.gr (εφεξής αναφερόμενη ως «Ιστοσελίδα»).

O «Διαχειριστής του Ιστότοπου» συμμορφούμενοι ως προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών.

Η «Ιστοσελίδα» συλλέγει προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούνται όταν ο «Επισκέπτης» χρησιμοποιεί τις φόρμες επικοινωνίας που υπάρχουν εντός αυτής.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του «επισκέπτη/ χρήστη» των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και του Ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγία (Ε.Ε.) 2016/679 ). Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997). Για τον λόγο αυτό:

 • Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
  • H χρήση της «Ιστοσελίδας» επιβάλλει, σε διάφορες περιπτώσεις, την οικειοθελή συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων από τους «Επισκέπτες». Για παράδειγμα, στις φόρμες επικοινωνίας τα στοιχεία που μας παράσχετε όπως το όνομά σας χρησιμοποιούνται μόνο για να επικοινωνήσει ο διαχειριστής του ιστότοπου με εσάς.
  • Συγκεκριμένα τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η «Ιστοσελίδα» μέσα από τις φόρμες επικοινωνίας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: α) ονοματεπώνυμο, β) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), γ) τηλέφωνο επικοινωνίας, δ) θέμα μηνύματος και ε) το μήνυμά σας. ζ) συνημμένα αρχεία. Τα συγκεκριμένα προσωπικά σας στοιχεία θα τα χρειαστούμε μόνο όταν κάνετε χρήση των λειτουργιών φόρμας επικοινωνίας που υπάρχουν στην «Ιστοσελίδα».
  • Cookies: Η «Ιστοσελίδα» χρησιμοποιεί την τεχνολογία των cookies. Τα «προσωρινά cookies» (session cookies) χρησιμοποιούνται για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:

 • Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.
 • Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.
  • Απενεργοποίηση Cookies: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς και γι’ αυτό οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση. Μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο χωρίς να έχετε επιτρέψει την επέμβαση των cookies, αλλά δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας ή να απολαύσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας, ανατρέξτε στο μενού “Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησης (browser).
 • Διασυνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους και προς εφαρμογές τρίτων: Ο δικτυακός τόπος είναι δυνατόν να επιτρέπει την αλληλεπίδραση με άλλους ιστότοπους (websites) στα οποία ενδέχεται ο επισκέπτης / χρήστης να έχει λογαριασμούς (όπως για παράδειγμα το Facebook ή άλλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης) και να παρέχει διασυνδέσεις ή ενσωματωμένες εφαρμογές τρίτων. Η εκ μέρους σας χρήση των εν λόγω διασυνδέσεων και εφαρμογών, υπόκειται στις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω ιστότοπων (websites), και οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» δεν φέρουν ευθύνη για τις πρακτικές χειρισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε και για το περιεχόμενό τους.
 • Δήλωση Εχεμύθειας – Προσωπικά δεδομένα:
  • Η παρούσα δήλωση αφορά στο δικτυακό τόπο της «Ιστοσελίδας». Όταν αποσταλεί ένα αίτημα online, η πληροφορία που παρέχεται από τον επισκέπτη / χρήστη, χρησιμοποιείται για να απαντηθεί ηλεκτρονικά από τους «Διαχειριστές του Ιστότοπου» η ερώτησή του χρήστη. Οι αιτήσεις που συμπληρώνει και η ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνει έκαστος επισκέπτης / χρήστης θεωρούνται απόρρητες.
  • Ο «Διαχειριστής του Ιστότοπου» δεν μεταβιβάζουν το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και εφόσον επιτάσσεται από το νόμο, εφόσον αυτό ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θίγει τους «Διαχειριστές του Ιστότοπου». Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατεθεί ο «Διαχειριστής του Ιστότοπου» ενάντια στην κακή ή στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικτυακού τόπου της «Ιστοσελίδας»

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου, όταν στέλνει πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες, καθώς επίσης και η διεύθυνση IP, θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου αυτές να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό μήνυμα.

 • Τα στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ.) θεωρούνται απόρρητα. Οι επισκέπτες / χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια της επικοινωνίας όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από τους «Διαχειριστές του Ιστότοπου» και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών επικοινωνίας.
 • Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στον δικτυακό τόπο της «Ιστοσελίδας» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την επικοινωνία μηνύματος.
 • Η «Ιστοσελίδα» δεσμεύεται να μην προβεί σε δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των «Επισκεπτών» της «Ιστοσελίδας» σε κανένα τρίτο πρόσωπο ή φορέα.
 • Η «Ιστοσελίδα» δεσμεύεται να παρακολουθεί, επιβλέπει, και να γνωστοποιήσει ενδεχόμενη διαρροή δεδομένων (από την στιγμή που θα γίνει αντιληπτό και εντός 72 ωρών στην αρχή προστασίας) στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων:
  • Ασφάλεια δεδομένων: Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο των «Διαχειριστών του Ιστότοπου». Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» έχουν επιλέξει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» έχουν λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των «Εγγεγραμμένων Μελών», είναι ασφαλείς και απόρρητες.
  • Τεχνικά Μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων: Η «Ιστοσελίδα» χρησιμοποιεί τεχνολογία πιστοποιητικού ασφάλειας (SSL – Secure Sockets Layer Certificate). Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή του χρήστη (on-line session) με την ψηφιακή πλατφόρμα της «Ιστοσελίδας», όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit.
  • Ο επισκέπτης / χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν, που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.
  • Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί δεσμευτικό συμβατικό όρο πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου και η προδικασία αυτή αφορά τους χρήστες, οι οποίοι εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα αποδέχονται τη δεσμευτικότητά της.
 • Τροποποιήσεις των πληροφοριών της παρούσας πολιτικής απορρήτου:
  • Ο «Διαχειριστής του Ιστότοπου» διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.
  • Οι παρόντες όροι προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προσωπική προειδοποίηση. Για τις αναθεωρήσεις, γίνονται σχετικές ανακοινώσεις στην αρχική σελίδα της «Ιστοσελίδας». Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
  • Εάν κάποιος «επισκέπτης / χρήστης» δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας».
 • Εφαρμοστέο δίκαιο: Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ίδιο με το τελευταίο τμήμα των Γενικών «Όρων και Προϋποθέσεων»

Άρθρο 2 – Πολιτική για τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies)

 • Ο «Διαχειριστής του Ιστότοπου» τηρούν αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της «Ιστοσελίδας». Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μπισκότα, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.
 • Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookie): Είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (server) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (browser). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.
 • Χρήση cookies από την ιστοσελίδα: Η «ιστοσελίδα», κάνει χρήση ορισμένων ηλεκτρονικών μπισκότων με κύριο σκοπό να καταστεί πιο λειτουργική και προσφιλέστερη προς τους χρήστες. Χρησιμοποιούνται μόνο cookies για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.
 • Τι είδη Cookies χρησιμοποιούμε:

Η «Ιστοσελίδα» χρησιμοποιεί την τεχνολογία των cookies και ειδικά:

 1. Τα «προσωρινά cookies»(session cookies) για τους παρακάτω σκοπούς:
 • Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (log in) ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.
 • Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών και τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της συνήθους εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού»
 • Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.
 • Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 1. Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:
 • Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας
 • Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

Cookies Επιδόσεων (Google analytics): Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

 • Τι είδη Cookies δεν χρησιμοποιούμε: Η ιστοσελίδα μας teiunion.gr χρησιμοποιεί αποκλειστικά δικά της cookies και δεν κάνει χρήση οποιουδήποτε cookie, που προέρχεται από τρίτα μέρη. Ενδεικτικά, δεν χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών μας.
 • Απενεργοποίηση Cookies: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς και γι’ αυτό οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση. Μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο χωρίς να έχετε επιτρέψει την επέμβαση των cookies, αλλά δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας ή να απολαύσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας, ανατρέξτε στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης (browser).
 • Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης Cookies: Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδα μας teiunion.gr, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» δεν προβαίνουν σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν. Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων: Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διαδικτυακής διεύθυνσης πρωτοκόλλου του χρήστη. Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας.
 • Δεδομένα: Πως Δίνετε τη Συγκατάθεσή σας για την Αποδοχή της Παραπάνω Χρήσης Cookies από Μέρους μας; Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της «Ιστοσελίδας» λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση από μέρους μας cookies, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης με σχετική σαφή και εκτενή ενημέρωση. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες της «Ιστοσελίδας» και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός της «Ιστοσελίδας» ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.
 • Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:

Άρθρο 3 – Εφαρμοστέο Δίκαιο  – Αρμόδιο δικαστήριο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της «Ιστοσελίδας», καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των «Διαχειριστών του Ιστότοπου» και του «Επισκέπτη / Χρήστη», των σελίδων που παρέχονται μέσω της «Ιστοσελίδας» και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Ρητά συμφωνείται ότι για κάθε διαφορά  που θα προκύπτει στο μέλλον από την εφαρμογή της παρούσας εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου.

 

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας,

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ


Τελευταία Ενημέρωση: 14/02/2022