Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 31 – Πρωτόκολλο IP: Υποδικτύωση (Subnetting)

Δημοσιεύτηκε από τον/την codebrakes στις

Δίκτυα Υπολογιστών
Κεφάλαιο 31 - Πρωτόκολλο IP: Υποδικτύωση (Subnetting)

Υποδικτύωση (Subnetting)

Άσκηση 1

Έστω ότι έχουμε έναν υπολογιστή σε ένα τοπικό δίκτυο LAN ο οποίος έχει την IP διεύθυνση 140.80.40.192 /24. Να βρείτε τις εξής οντότητες:

  • Την μάσκα υποδικτύου στο δυαδικό
  • Την διεύθυνση δικτύου (Network IP) στην οποία ανήκει ο υπολογιστής αυτός
  • Την broadcast διεύθυνση
  • Το εύρος διευθύνσεων (δηλαδή την αρχική και τελική διεύθυνση)

Βήμα 1

Για να βρούμε την μάσκα υποδικτύου βασιζόμαστε στην εξής λογική:

Κάθε X είναι είτε 0 είτε 1 (δυαδικό σύστημα). Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο μια IP διεύθυνση έχει μήκος 32 bits όπως παρατηρούμε στο παραπάνω παράδειγμα. Για να το καταλάβουμε ας προχωρήσουμε στην άσκηση μας όπου η μάσκα υποδικτύου ή αλλιώς το CIDR είναι το /24.


140.80.40.192   /24

Επειδή έχουμε μάσκα υποδικτύου /24 αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα bits (ξεκινώντας από 31ο bit) είναι 1 και τα υπόλοιπα 0.

Συνεπώς η μάσκα υποδικτύου στο δυαδικό είναι: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

Βήμα 2

Όλα τα δεσμευμένα bits (δηλαδή τα bits που είναι άσσοι) αποτελούν το κομμάτι του δικτύου (network part) και όλα τα μη δεσμευμένα bits (δηλαδή τα bits που είναι μηδενικά) αποτελούν το κομμάτι του host (host part).

Βήμα 3

Οπότε λοιπόν από την μάσκα υποδικτύου συμπεραίνουμε ότι για να βρούμε το host part της IP διεύθυνσης πρέπει να πάρουμε το 8 bit block [7 – 0]

Βήμα 4

Οπότε λοιπόν από την μάσκα υποδικτύου συμπεραίνουμε ότι για να βρούμε το host part της IP διεύθυνσης πρέπει να πάρουμε το 8 bit block [7 – 0]

8 bit block [7 - 0] (192)
Bit# Δεκαδικό
(δυνάμεις του 2)
Δυαδικό
7 27   (128) 1
6 26    (64) 1
5 25    (32) 0
4 24    (16) 0
3 23    (8) 0
2 22    (4) 0
1 21    (2) 0
0 20    (1) 0

Το 128 χωράει στο 192 άρα: 1

Έχουμε το 64 και το 128 από πριν οπότε 128 + 64 = 192. Συνεπώς χωράει κι αυτό στο 192

Έχουμε το 32 και το 192 από πριν οπότε 192 + 32 = 224. Δεν χωράει στο 192 οπότε 0.

Έχουμε το 16 και το 192 από πριν οπότε 192 + 16 = 208. Δεν χωράει στο 192 οπότε 0.

Έχουμε το 8 και το 192 από πριν οπότε 192 + 8 = 200. Δεν χωράει στο 192 οπότε 0.

Έχουμε το 4 και το 192 από πριν οπότε 192 + 4 = 196. Δεν χωράει στο 192 οπότε 0.

Έχουμε το 2 και το 192 από πριν οπότε 192 + 2 = 194. Δεν χωράει στο 192 οπότε 0.

Έχουμε το 1 και το 192 από πριν οπότε 192 + 1 = 193. Δεν χωράει στο 192 οπότε 0.


Συνεπώς το host part (192) της IP διεύθυνσης που μας δόθηκε στο δυαδικό είναι: 11000000

Για να βρούμε την IP διεύθυνση του δικτύου παίρνουμε το κομμάτι του host part της μάσκας υποδικτύου και της IP διευθύνσεως που μετατρέψαμε στο δυαδικό στις προηγούμενες διαφάνειες και εκτελούμε την λογική πράξη AND μεταξύ τους. Έπειτα παίρνουμε το αποτέλεσμα και το μετατρέπουμε στο δεκαδικό.

140.80.40.1   →    Αρχική διεύθυνση

↓   Έως

140.80.40.254   →    Τελική διεύθυνση

Και η broadcast διεύθυνση είναι η: 140.80.40.255

 

Άσκηση 2

Ας δούμε ένα άλλο σενάριο υποδικτύωσης. Έστω μια IP διεύθυνση 194.219.254.76 με CIDR /18. Να βρείτε τις εξής οντότητες:

  • Την μάσκα υποδικτύου στο δυαδικό
  • Την διεύθυνση δικτύου (Network IP) στην οποία ανήκει ο υπολογιστής αυτός
  • Την broadcast διεύθυνση
  • Το εύρος διευθύνσεων (δηλαδή την αρχική και τελική διεύθυνση)

Βήμα 1

Παρατηρούμε ότι η μάσκα υποδικτύου δεν καταλαμβάνει μια σταθερή οκτάδα.

Συνεπώς η μάσκα υποδικτύου στο δυαδικό είναι: 11111111 . 11111111 . 11000000 . 00000000

 

Βήμα 2

Όλα τα δεσμευμένα bits (δηλαδή τα bits που είναι άσσοι) αποτελούν το κομμάτι του δικτύου (network part) και όλα τα μη δεσμευμένα bits (δηλαδή τα bits που είναι μηδενικά) αποτελούν το κομμάτι του host (host part).

Βήμα 3

Οπότε λοιπόν από την μάσκα υποδικτύου συμπεραίνουμε ότι για να βρούμε το host part της IP διεύθυνσης πρέπει να πάρουμε το 8 bit block [15 – 8] και το 8 bit block [7 – 0].

Παράδειγμα εύρεσης προθέματος - CIDR σε μια IP διεύθυνση

Βήμα 4

Για να βρω λοιπόν το host part της IP διεύθυνσης στο δυαδικό παίρνω τα 8 bit [15 – 8] και [7 – 0] οπότε:

8 bit block [7 - 0] (254)
Bit# Δεκαδικό
(δυνάμεις του 2)
Δυαδικό
7 27   (128) 1
6 26    (64) 1
5 25    (32) 1
4 24    (16) 1
3 23    (8) 1
2 22    (4) 1
1 21    (2) 1
0 20    (1) 0

Το 128 χωράει στο 254 άρα: 1

Έχουμε το 64 και το 128 από πριν οπότε 128 + 64 = 192. Χωράει στο 254 οπότε 1.

Έχουμε το 32 και το 192 από πριν οπότε 192 + 32 = 224. Χωράει στο 254 οπότε 1.

Έχουμε το 16 και το 224 από πριν οπότε 224 + 16 = 240. Χωράει στο 254 οπότε 1.

Έχουμε το 8 και το 240 από πριν οπότε 240 + 8 = 248. Χωράει στο 254 οπότε 1.

Έχουμε το 4 και το 248 από πριν οπότε 248 + 4 = 252. Χωράει στο 254 οπότε 1.

Έχουμε το 2 και το 252 από πριν οπότε 252 + 2 = 254. Χωράει ακριβώς οπότε 1.

Έχουμε το 1 και το 254 από πριν οπότε 254 + 1 = 255. Δεν χωράει στο 254 οπότε 0.


Συνεπώς το host part (254) της IP διεύθυνσης που μας δόθηκε στο δυαδικό είναι: 11111110

8 bit block [7 - 0] (76)
Bit# Δεκαδικό
(δυνάμεις του 2)
Δυαδικό
7 27   (128) 0
6 26    (64) 1
5 25    (32) 0
4 24    (16) 0
3 23    (8) 1
2 22    (4) 1
1 21    (2) 0
0 20    (1) 0

Το 128 δεν χωράει στο 76 άρα: 0

Το 64 χωράει στο 76 άρα: 1

Έχουμε το 32 και το 64 από πριν οπότε 64 + 32 = 96. Δεν χωράει στο 76 οπότε 0

Έχουμε το 16 και το 64 από πριν οπότε 64 + 16 = 80. Δεν χωράει στο 76 οπότε 0

Έχουμε το 8 και το 64 από πριν οπότε 64 + 8 = 72. Χωράει στο 76 οπότε 1

Έχουμε το 4 και το 72 από πριν οπότε 72 + 4 = 76. Χωράει στο 76 οπότε 1

Έχουμε το 2 και το 76 από πριν οπότε 76 + 2 = 78. Δεν χωράει στο 76 οπότε 0.

Έχουμε το 1 και το 76 από πριν οπότε 76 + 1 = 77. Δεν χωράει στο 76 οπότε 0.


Συνεπώς το host part (76) της IP διεύθυνσης που μας δόθηκε στο δυαδικό είναι: 010011

Βήμα 5

Για να βρούμε την IP διεύθυνση του δικτύου παίρνουμε το κομμάτι του host part της μάσκας υποδικτύου και της IP διευθύνσεως που μετατρέψαμε στο δυαδικό στις προηγούμενες διαφάνειες και εκτελούμε την λογική πράξη AND μεταξύ τους. Έπειτα παίρνουμε το αποτέλεσμα και το μετατρέπουμε στο δεκαδικό.

Για να βρούμε την τελική IP διεύθυνση παίρνουμε αυτό που υπολογίσαμε από το host part (τα μηδενικά που είναι με το κόκκινο) και παράγουμε από αυτό το ανάστροφο του (δηλαδή όπου 0 βάζουμε 1 ή όπου 1 βάζουμε 0).

Οπότε η broadcast διεύθυνση είναι: 194.219.255.255

Αφού βρήκαμε την διεύθυνση δικτύου και την broadcast διεύθυνση μπορούμε να πούμε ότι το εύρος των IP διευθύνσεων είναι:

194.219.192.1     /18  →    Αρχική διεύθυνση

↓   Έως

194.219.255.255   →    Τελική διεύθυνση

Άσκηση 3

Έστω ότι ένας τεχνικός δικτύων καλείται να φτιάξει ένα δίκτυο για μια εταιρία με IP διεύθυνση δικτύου 172.16.0.0 και μάσκα υποδικτύου /24.  Να αποδώσετε σε κάθε τμήμα τα κατάλληλα εύρη διευθύνσεων με βάση τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

Τμήμα Hosts Max hosts
Wireless LAN 100 126
Help Desk 39 62
Help Desk 20 34
Διοίκησης 10 14
Λογιστηρίου 4 7

Να δείξετε αναλυτικά τα βήματα αποδόσεως IP διευθύνσεων για κάθε αντίστοιχο τμήμα καθώς και να εξηγήσετε κάθε πράξη που κάνετε.

 

Βήμα 1

Για να έχω επιθυμητό subnetting πρέπει να ξεκινήσω με το μεγαλύτερο τμήμα (δηλαδή με το τμήμα που ζητάει τις περισσότερες IP διευθύνσεις). Στην περίπτωσή μας το μεγαλύτερο τμήμα είναι αυτό του Wireless LAN οπότε κάνουμε τα εξής:

Τμήμα Wireless LAN

Στοιχεία Τμήματος
Διεύθυνση δικτύου
(Network IP)
172.16.0.0
CIDR /24
Μάσκα Υποδικτύου
(στο δυαδικό)
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000
Μάσκα Υποδικτύου
(στο δεκαδικό)
255.255.255.0

Σε αυτό το τμήμα θα τοποθετήσουμε 100 hosts με μέγιστο αριθμό 127 hosts (για να συνδέονται ασύρματα οι πελάτες) οπότε:

27 26 25 24 23 22 21 20
-- 64 32 16 8 4 2 1

Βήμα 2

Οπότε η νέα μάσκα υποδικτύου θα είναι:

CIDR 25
Μάσκα υποδικτύου στο δεκαδικό 255.255.255.128
ΜΜάσκα υποδικτύου στο δυαδικό 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000

*Τα κόκκινα μηδενικά στο τέλος υποδηλώνουν τα ελεύθερα bits για το τμήμα αυτό

Άρα παίρνω τα 8 bit block [0 – 7]:

8 bit block [7 - 0] (0)
Bit# Δεκαδικό
(δυνάμεις του 2)
Δυαδικό
7 27   (128) 0
6 26    (64) 0
5 25    (32) 0
4 24    (16) 0
3 23    (8) 0
2 22    (4) 0
1 21    (2) 0
0 20    (1) 0

Τα bits θα είναι όλα 0 διότι από την IP 172.16.0.0 διότι κρατάμε το τελικό ψηφίο το .0 και συμπληρώνουμε τον πίνακα με βάση αυτό. Με βάση το τελικό ψηφίο θα συμπληρώνουμε τον πίνακα.

 

Βήμα 3

Για να βρούμε την αρχική διεύθυνση παίρνουμε την μάσκα υποδικτύου του τμήματος που βρήκαμε παραπάνω και την IP διεύθυνση του συνολικού δικτύου

Η διεύθυνση δικτύου είναι η: 172.16.0.0

Η αρχική διεύθυνση είναι η: 172.16.0.1

Για να βρούμε την broadcast διεύθυνση παίρνουμε το αποτέλεσμα του host part κι όπου 0 βάζουμε 1:

0 | 1 1 1 1 1 1 1

Στην συνέχεια το μετατρέπω στο δεκαδικό:

2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0
0 1 1 1 1 1 1 1  =
= 64 + 32 + 16 + 8 +4 + 2 + 1 =
= 64 + 63 = 127

Οπότε λοιπόν το εύρος των IP διευθύνσεων για το τμήμα Wireless LAN είναι:

172.16.0.1     /25  →    Αρχική διεύθυνση

↓   Έως

172.16.0.126   →    Τελική διεύθυνση

Και η broadcast διεύθυνση είναι η: 172.16.0.127

Αποδώσαμε τα κατάλληλα εύρη διευθύνσεων στο τμήμα Wireless LAN.

Τμήμα Hosts Max hosts
Wireless LAN 100 126
Help Desk 39 62
Πωλήσεως 20 34
Διοίκησης 10 14
Λογιστηρίου 4 7Οπότε σε αυτό το σημείο ας αποδώσουμε τις κατάλληλες IP διευθύνσεις στο τμήμα Help Desk


Τμήμα Help Desk

Στοιχεία Τμήματος
Διεύθυνση δικτύου
(Network IP)
172.16.0.128
CIDR --
Μάσκα Υποδικτύου
(στο δυαδικό)
--
Μάσκα Υποδικτύου
(στο δεκαδικό)
--


Σε αυτό το τμήμα θα τοποθετήσουμε 39 hosts με μέγιστο αριθμό 62 hosts οπότε:

26 25 24 23 22 21 20
-- 32 16 8 4 2 1

Βήμα 5

Οπότε η μάσκα υποδικτύου θα είναι:


CIDR 25
Μάσκα υποδικτύου στο δεκαδικό 255.255.255.128
ΜΜάσκα υποδικτύου στο δυαδικό 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000

*Τα κόκκινα μηδενικά στο τέλος υποδηλώνουν τα ελεύθερα bits για το τμήμα αυτό


Άρα παίρνω τα 8 bit block [0 - 7]:

8 bit block [7 - 0] (240)
Bit# Δεκαδικό
(δυνάμεις του 2)
Δυαδικό
7 27   (128) 1
6 26    (64) 0
5 25    (32) 0
4 24    (16) 0
3 23    (8) 0
2 22    (4) 0
1 21    (2) 0
0 20    (1) 0


Βάζουμε 1 στο bit block 7 διότι η IP διεύθυνση τελειώνει σε .128 (172.16.0.128)


Βήμα 6

Για να βρούμε την αρχική διεύθυνση παίρνουμε την μάσκα υποδικτύου του τμήματος που βρήκαμε παραπάνω και την IP διεύθυνση του συνολικού δικτύου

Η διεύθυνση δικτύου είναι η: 172.80.0.128

Η αρχική διεύθυνση είναι η: 172.80.0.129

Για να βρούμε την broadcast διεύθυνση παίρνουμε το αποτέλεσμα του host part κι όπου 0 βάζω 1:

1 0 | 1 1 1 1 1 1

2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0
1 0 1 1 1 1 1 1  =
= 32 + 16 + 8 +4 + 2 + 1 =
= 63 + 128 = 191

Οπότε λοιπόν το εύρος των IP διευθύνσεων για το τμήμα Help Desk είναι:

172.16.0.129     /26  →    Αρχική διεύθυνση

↓   Έως

172.16.0.190   →    Τελική διεύθυνση

Και η broadcast διεύθυνση είναι η: 172.16.0.191

 

Βήμα 7

Αποδώσαμε τα κατάλληλα εύρη διευθύνσεων στα τμήματα: Wireless LAN και Help Desk.

Τμήμα Hosts Max hosts
Wireless LAN 100 126
Help Desk 39 62
Πωλήσεως 20 34
Διοίκησης 10 14
Λογιστηρίου 4 7

Οπότε σε αυτό το σημείο ας αποδώσουμε τις κατάλληλες IP διευθύνσεις στο τμήμα Πωλήσεως


Τμήμα Πωλήσεως

Στοιχεία Τμήματος
Διεύθυνση δικτύου
(Network IP)
172.16.0.192
CIDR --
Μάσκα Υποδικτύου
(στο δυαδικό)
--
Μάσκα Υποδικτύου
(στο δεκαδικό)
--

Σε αυτό το τμήμα θα τοποθετήσουμε 20 hosts με μέγιστο αριθμό 30 hosts οπότε:


25 24 23 22 21 20
-- 16 8 4 2 1


Βήμα 8

Οπότε η μάσκα υποδικτύου θα είναι:


CIDR /27
Μάσκα υποδικτύου στο δεκαδικό 255.255.255.224
Μάσκα υποδικτύου στο δυαδικό 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11100000


*Τα κόκκινα μηδενικά στο τέλος υποδηλώνουν τα ελεύθερα bits για το τμήμα αυτό


Άρα παίρνω τα 8 bit block [0 - 7]:

8 bit block [7 - 0] (192)
Bit# Δεκαδικό
(δυνάμεις του 2)
Δυαδικό
7 27   (128) 1
6 26    (64) 1
5 25    (32) 0
4 24    (16) 0
3 23    (8) 0
2 22    (4) 0
1 21    (2) 0
0 20    (1) 0


Βάζουμε 1 στο bit block 7 και 6 διότι η IP διεύθυνση τελειώνει σε .192 (172.16.0.192)


Βήμα 9

Για να βρούμε την αρχική διεύθυνση παίρνουμε την μάσκα υποδικτύου του τμήματος που βρήκαμε παραπάνω και την IP διεύθυνση του συνολικού δικτύου

Η διεύθυνση δικτύου είναι η: 172.16.0.192

Η αρχική διεύθυνση είναι η: 172.16.0.193

Για να βρούμε την broadcast διεύθυνση παίρνουμε το αποτέλεσμα του host part κι όπου 0 βάζω 1:

1 1 0 | 1 1 1 1 1

Στην συνέχεια το μετατρέπω στο δεκαδικό:

2 4 2 3 2 2 2 1 2 0
1 1 0| 1 1 1 1 1  =
= 16 + 8 + 4 + 2 + 1 =
= 31 + 192 = 223

Οπότε λοιπόν το εύρος των IP διευθύνσεων για το τμήμα πωλήσεως είναι:

172.16.0.193     /27  →    Αρχική διεύθυνση

↓   Έως

172.16.0.222   →    Τελική διεύθυνση

Και η broadcast διεύθυνση είναι η: 172.16.0.223

 

Βήμα 10

Αποδώσαμε τα κατάλληλα εύρη διευθύνσεων στα τμήματα: Wireless LAN, Help Desk και Πωλήσεως.

Τμήμα Hosts Max hosts
Wireless LAN 100 126
Help Desk 39 62
Πωλήσεως 20 34
Διοίκησης 10 14
Λογιστηρίου 4 7


Οπότε σε αυτό το σημείο ας αποδώσουμε τις κατάλληλες IP διευθύνσεις στο τμήμα Διοίκησης


Στοιχεία Τμήματος
Διεύθυνση δικτύου
(Network IP)
172.16.0.224
CIDR --
Μάσκα Υποδικτύου
(στο δυαδικό)
--
Μάσκα Υποδικτύου
(στο δεκαδικό)
--


Σε αυτό το τμήμα θα τοποθετήσουμε 10 hosts με μέγιστο αριθμό 14 hosts οπότε:


24 23 22 21 20
-- 8 4 2 1

Βήμα 11

Οπότε η μάσκα υποδικτύου θα είναι:

CIDR /28
Μάσκα υποδικτύου στο δεκαδικό 255.255.255.232
Μάσκα υποδικτύου στο δυαδικό 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11110000

*Τα κόκκινα μηδενικά στο τέλος υποδηλώνουν τα ελεύθερα bits για το τμήμα αυτό

Άρα παίρνω τα 8 bit block [0 - 7]:


8 bit block [7 - 0] (224)
Bit# Δεκαδικό
(δυνάμεις του 2)
Δυαδικό
7 27   (128) 1
6 26    (64) 1
5 25    (32) 1
4 24    (16) 0
3 23    (8) 0
2 22    (4) 0
1 21    (2) 0
0 20    (1) 0

Βάζουμε 1 στο bit block 7, 6 και 5 διότι η IP διεύθυνση τελειώνει σε .224 (172.16.0.224)

Βήμα 12

Για να βρούμε την αρχική διεύθυνση παίρνουμε την μάσκα υποδικτύου του τμήματος που βρήκαμε παραπάνω και την IP διεύθυνση του συνολικού δικτύου

Η διεύθυνση δικτύου είναι η: 172.16.0.224

Η αρχική διεύθυνση είναι η: 172.16.0.225

Για να βρούμε την broadcast διεύθυνση παίρνουμε το αποτέλεσμα του host part κι όπου 0 βάζω 1:

1 1 1 0 | 1 1 1 1

Στην συνέχεια το μετατρέπω στο δεκαδικό:

2 3 2 2 2 1 2 0
1 1 1 0| 1 1 1 1  =
= 8 + 4 + 2 + 1 =
= 15 + 224 = 239

Οπότε λοιπόν το εύρος των IP διευθύνσεων για το τμήμα διοικήσεως είναι:

172.16.0.225     /28  →    Αρχική διεύθυνση

↓   Έως

172.16.0.238   →    Τελική διεύθυνση

Και η broadcast διεύθυνση είναι η: 172.16.0.239

 

Αποδώσαμε τα κατάλληλα εύρη διευθύνσεων στα τμήματα: Wireless LAN, Help Desk, Πωλήσεως και διοικήσεως.

Τμήμα Hosts Max hosts
Wireless LAN 100 126
Help Desk 39 62
Πωλήσεως 20 34
Διοίκησης 10 14
Λογιστηρίου 4 7

Οπότε σε αυτό το σημείο ας αποδώσουμε τις κατάλληλες IP διευθύνσεις στο τμήμα λογιστηρίου.

Τμήμα Λογιστηρίου


Στοιχεία Τμήματος
Διεύθυνση δικτύου
(Network IP)
172.16.0.240
CIDR --
Μάσκα Υποδικτύου
(στο δυαδικό)
--
Μάσκα Υποδικτύου
(στο δεκαδικό)
--

Σε αυτό το τμήμα θα τοποθετήσουμε 4 hosts με μέγιστο αριθμό 7 hosts οπότε:


23 22 21 20
-- 4 2 1


CIDR /29
Μάσκα υποδικτύου στο δεκαδικό 255.255.255.248
Μάσκα υποδικτύου στο δυαδικό 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111000


*Τα κόκκινα μηδενικά στο τέλος υποδηλώνουν τα ελεύθερα bits για το τμήμα αυτό

Άρα παίρνω τα 8 bit block [0 - 7]:


8 bit block [7 - 0] (240)
Bit# Δεκαδικό
(δυνάμεις του 2)
Δυαδικό
7 27   (128) 1
6 26    (64) 1
5 25    (32) 1
4 24    (16) 0
3 23    (8) 0
2 22    (4) 0
1 21    (2) 0
0 20    (1) 0

Βάζουμε 1 στο bit block 7, 6, 5 και 4 διότι η IP διεύθυνση τελειώνει σε .240 (172.16.0.240)

Βήμα 15

Για να βρούμε την αρχική διεύθυνση παίρνουμε την μάσκα υποδικτύου του τμήματος που βρήκαμε παραπάνω και την IP διεύθυνση του συνολικού δικτύου

Η διεύθυνση δικτύου είναι η: 172.16.0.240

Η αρχική διεύθυνση είναι η: 172.16.0.241

Για να βρούμε την broadcast διεύθυνση παίρνουμε το αποτέλεσμα του host part κι όπου 0 βάζω 1:

1 1 1 1 0 | 1 1 1

Στην συνέχεια το μετατρέπω στο δεκαδικό:

2 2 2 1 2 0
1 1 1 1 0| 1 1 1  =
= 4 + 2 + 1 =
= 7 + 240 = 247

Οπότε λοιπόν το εύρος των IP διευθύνσεων για το τμήμα λογιστηρίου είναι:

172.16.0.241     /29  →    Αρχική διεύθυνση

↓   Έως

172.16.0.246   →    Τελική διεύθυνση

Και η broadcast διεύθυνση είναι η: 172.16.0.247

Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2018


0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *