Δημιουργία Ιστοσελίδων Κεφάλαιο 7 – Δημιουργία HTML φόρμας επικοινωνίας

Δημιουργία Ιστοσελίδων Κεφάλαιο 7 – Δημιουργία HTML φόρμας επικοινωνίας Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε και να τροποποιήσουμε πίνακες. Σε αυτό το κεφάλαιο θα κάνουμε μια εισαγωγή στα HTML forms. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε φόρμες επικοινωνίας κλπ. Για Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δημιουργία Ιστοσελίδων Κεφάλαιο 6 – Εισαγωγή στους πίνακες

Δημιουργία Ιστοσελίδων Κεφάλαιο 5 – Σύνδεσμοι και εικόνες https://www.youtube.com/watch?v=XgS4S1j0JME Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εισάγουμε συνδέσμους και εικόνες σε ένα HTML έγγραφο. Αναφέραμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τροποιήσουμε το μέγεθος μιας εικόνας καθώς και το σημείο που θα βρίσκονται Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δημιουργία Ιστοσελίδων Κεφάλαιο 5 – Σύνδεσμοι και εικόνες

Δημιουργία Ιστοσελίδων Κεφάλαιο 5 – Σύνδεσμοι και εικόνες https://www.youtube.com/watch?v=a6iB66tv4s0Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε λίστες αντικειμένων (αριθμητικές, αλφαβητικές κλπ). Σε αυτό το tutorial θα δείξουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προσθέσουμε συνδέσμους όπου να μας οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες και θα δούμε Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δημιουργία Ιστοσελίδων Κεφάλαιο 4 – Εισαγωγή στις λίστες

Δημιουργία Ιστοσελίδων Κεφάλαιο 4 – Εισαγωγή στις λίστες https://www.youtube.com/watch?v=2a8kRDsnDJw Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε μερικά χρήσιμα HTML tags για μορφοποίηση κειμένου. Σε αυτό το κεφάλαιο θα κάνουμε μια εισαγωγή στις λίστες, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο μπορούμε να φτιάξουμε αριθμητικές λίστες, λίστες με bullets, λίστες με αλφαβητική σειρά κλπ. Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δημιουργία Ιστοσελίδων Κεφάλαιο 3 – Μορφοποίηση κειμένου με HTML tags

Δημιουργία Ιστοσελίδων Κεφάλαιο 3 – Μορφοποίηση κειμένου με HTML tags https://www.youtube.com/watch?v=DHtMI8IxsgMΕισαγωγή   Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε παραγράφους, επικεφαλίδες καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εισάγουμε διάφορους unicode χαρακτήρες εντός ενός html εγγράφου. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφέρουμε πως Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δημιουργία Ιστοσελίδων Κεφάλαιο 2 – Παράγραφοι, unicode χαρακτήρες και επικεφαλίδες

Δημιουργία Ιστοσελίδων Κεφάλαιο 2 – Παράγραφοι, unicode χαρακτήρες και επικεφαλίδες https://www.youtube.com/watch?v=_FC4JpYHqOcΕισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε κάποια βασικά για την δομή ενός html εγγράφου, τους πιο δημοφιλείς text editors που υπάρχουν, την δομή των HTML tags καθώς και με ποίο τρόπο δημιουργούμε html αρχεία με text editors. Σε αυτό το κεφάλαιο Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δημιουργία Ιστοσελίδων Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στην HTML

Δημιουργία Ιστοσελίδων Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στην HTML https://www.youtube.com/watch?v=BCjNZzQOrS0 Πως λειτουργεί το διαδίκτυο Όταν επισκεπτόμαστε μια ιστοσελίδα, ουσιαστικά απευθυνόμαστε σε έναν web server που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο. Προκειμένου λοιπόν να βρούμε τον web server αυτόν, ο browser μας θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατά Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από