Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 4 – Αρχιτεκτονική Client – Server και P2P

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 4 – Αρχιτεκτονική Client – Server και P2P https://www.youtube.com/watch?v=865aj9tkdYU Το πρότυπο επικοινωνίας TCP/IP και ο διαχωρισμός των υπηρεσιών Όπως αναφέραμε στα προηγούμενα κεφάλαια το πρότυπο επικοινωνίας TCP/IP διαχωρίζεται σε μια ιεραρχική στρωμάτωση τεσσάρων επιπέδων όπου κάθε επίπεδο αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Κάθε επίπεδο του TCP/IP επικοινωνεί με Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 3 – Εισαγωγή στα πρότυπα επικοινωνίας TCP-IP, OSI

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 3 – Εισαγωγή στα πρότυπα επικοινωνίας TCP-IP, OSI https://www.youtube.com/watch?v=8b49mE5QwZQ Τι είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας Για να μπορέσουν δύο οι περισσότεροι σταθμοί εργασίας (workstations) να επικοινωνήσουν μεταξύ τους πέραν της φυσικής τους διασυνδέσεως (είτε αυτή είναι απευθείας με κάποιο Ethernet καλώδιο είτε σε ένα δίκτυο) είναι απαραίτητο να Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 2 – Περιήγηση στον κόσμο των δικτύων

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 2 – Περιήγηση στον κόσμο των δικτύων https://www.youtube.com/watch?v=oo3ihDWFBPQ Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα LAN Όταν αναφερόμαστε για δίκτυα LAN, αναφερόμαστε σε δίκτυα τα οποία διαθέτουν: Έναν μικρό αριθμό υπολογιστών (π.χ. 10 διασυνδεδεμένους υπολογιστές), και έχουν περιορισμένη γεωγραφική έκταση (π.χ. 1000 μέτρα) Βέβαια δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 1ο – Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Με τον όρο δίκτυο υπολογιστών αναφερόμαστε σε ένα σύστημα επικοινωνίας, στο οποίο πραγματοποιείται ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πολλών (από δύο και πάνω) διασυνδεδεμένων αυτόνομων υπολογιστικών συσκευών. Οι υπολογιστές θεωρούνται διασυνδεδεμένοι όταν είναι σε θέση να ανταλλάξουν πληροφορίες Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από