Δημιουργώντας ένα ασφαλές δίκτυο στο cisco packet tracer

Δημιουργώντας ένα ασφαλές δίκτυο στο Cisco packet tracer Η Cisco Systems, Inc. είναι μια Αμερικάνικη πολυεθνική εταιρία τηλεπικοινωνιών με έδρα το San Jose της Καλιφόρνιας (Silicon Valley). Η οποία σχεδιάζει, κατασκευάζει και πουλάει δικτυακό υλικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό όπως επίσης κι άλλες υπηρεσίες ή προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. H cisco επικεντρώνεται κυρίως Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 33 – Πρωτόκολλο IP: IPv6 Επικεφαλίδα

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 33 – Πρωτόκολλο IP: IPv6 Επικεφαλίδα https://www.youtube.com/watch?v=iEz–0NHKLE Δομή IPv6 επικεφαλίδας Η επικεφαλίδα του IPv6 είναι πολύ πιο απλή και περιεκτική σε σχέση με αυτήν της IPv4 επικεφαλίδας. Περιέχει μόνο την απαραίτητη πληροφορία που χρειάζεται προκειμένου να προωθηθεί ένα IPv6 πακέτο. Η IPv6 επικεφαλίδα έχει σταθερό μήκος 40 Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 32 – Πρωτόκολλο IP: Εισαγωγή στις IPv.6 διευθύνσεις

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 32 – Πρωτόκολλο IP: Εισαγωγή στις IPv6 διευθύνσεις https://www.youtube.com/watch?v=KPSojkr8HT8 Γενικά για το IPv.6 Το IPv6 σχεδιάστηκε για να αποτελέσει την μελλοντική έκδοση του πρωτοκόλλου IP προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σπατάλης IP διευθύνσεων που εμφανίζεται στο IPv4. Παρόλο που κάθε home router διαθέτει πλέον κι από μια Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 31 – Πρωτόκολλο IP: Υποδικτύωση (Subnetting)

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 31 – Πρωτόκολλο IP: Υποδικτύωση (Subnetting) https://www.youtube.com/watch?v=0pzago6P3nU Υποδικτύωση (Subnetting) Άσκηση 1 Έστω ότι έχουμε έναν υπολογιστή σε ένα τοπικό δίκτυο LAN ο οποίος έχει την IP διεύθυνση 140.80.40.192 /24. Να βρείτε τις εξής οντότητες: Την μάσκα υποδικτύου στο δυαδικό Την διεύθυνση δικτύου (Network IP) στην οποία ανήκει Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 30 – Πρωτόκολλο IP: IP διεύθυνση, NAT και PAT

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 30 – Πρωτόκολλο IP: IP διεύθυνση, NAT και PAT http://youtube.com/watch?v=0pzago6P3nU Τι είναι μια IP διεύθυνση Μια IP διεύθυνση (ή αλλιώς διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου), είναι ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός για μια συσκευή η οποία συνδέεται στο διαδίκτυο. Μια IP διεύθυνση επιτρέπει σε μια συσκευή να επικοινωνεί με άλλες Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 29 – Πρωτόκολλο IP: IPv4 Επικεφαλίδα

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 29 – Πρωτόκολλο IP: IPv4 Επικεφαλίδα https://www.youtube.com/watch?v=BX_I58RexlI Επίπεδο δικτύου (Network layer) Το επίπεδο δικτύου αναλαμβάνει πέντε κύριες λειτουργίες: Λογική διευθυνσιοδότηση (Logical Addressing): Κάθε συσκευή η οποία επικοινωνεί στο διαδίκτυο έχει κι από μια λογική διεύθυνση η οποία είναι μοναδική. Για παράδειγμα στο διαδίκτυο το κυριότερο πρωτόκολλο είναι το Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 28 – Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου: RSVP

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 28 – Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου: RSVP https://www.youtube.com/watch?v=JLNh-I2Eu1c IntServ και RSVP Όπως είδαμε κι από το προηγούμενο κεφάλαιο σε ένα δίκτυο που κάνει χρήση ποιότητας υπηρεσιών – QoS χρησιμοποιούνται δύο μοντέλα: Το DiffServ (Differentiated Services). Και το IntServ (Integrated Services). Εν συντομία, όταν χρησιμοποιούμε το μοντέλο DiffServ εφαρμόζουμε Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 27 – Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου: Ποιότητα Υπηρεσιών (QoS)

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 27 – Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου: Ποιότητα Υπηρεσιών (QoS) https://www.youtube.com/watch?v=qsGukfMa9tg Τι είναι η ποιότητα Υπηρεσιών (Quality of Service – QoS) Η ποιότητα υπηρεσιών – QoS είναι ένα σύνολο από δυνατότητες που εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και έγκαιρη παράδοση δεδομένων πραγματικού χρόνου (π.χ. φωνή, video κλπ). Σε αντίθεση με τα Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 26 – Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου: Τεχνικές Χρονοπρογραμματισμού

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 26 – Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου: Τεχνικές Χρονοπρογραμματισμού https://www.youtube.com/watch?v=VrKARpvnqdQ Χαρακτηριστικά ροής δεδομένων Αξιοπιστία: Η αξιοπιστία είναι ένα χαρακτηριστικό που χρειάζεται μια ροή δεδομένων. Η έλλειψη αξιοπιστίας συνεπάγεται με απώλεια πακέτων και επιβεβαιώσεων. Παρόλα αυτά υπάρχουν εφαρμογές που δεν εφαρμόζουν τεχνικές αξιοπιστίας. Για παράδειγμα, η ύπαρξη αξιοπιστίας για υπηρεσίες Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 25 – Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου: Διαφορές μεταξύ Η.323 και SIP

Δίκτυα Υπολογιστών Κεφάλαιο 25 – Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου: Διαφορές μεταξύ Η.323 και SIP https://www.youtube.com/watch?v=qPUnz2vMW0Q Φιλοσοφία πρωτοκόλλων H.323 Το Η.323 σχεδιάστηκε πάνω σε μια καλή αντίληψη των απαιτήσεων που έχει μια πολυμεσική επικοινωνία όταν αυτή περνάει πάνω από ένα IP δίκτυο συμπεριλαμβάνοντας τον ήχο, video καθώς και την διάσκεψη δεδομένων. Ουσιαστικά Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης codebrakes, πριν από