Σχετικά

Σχετικά

Γενικά για το codebrakes.gr

Η ιστοσελίδα Codebrakes.gr αποτελεί μια προσωπική μου προσπάθεια που έχω αναλάβει εδώ και μερικά χρόνια προκειμένου να συγκεντρώσω έγκυρο αλλά και χρήσιμο υλικό όπου καλύπτει μερικούς τομείς των: δικτύων υπολογιστών, δημιουργίας ιστοσελίδων (HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP) καθώς και linux scripting. Το υλικό αυτό βασίζεται πρωτίστως σε δικές μου σημειώσεις αλλά και σε εξίσου έγκυρες εξωτερικές πηγές από το διαδίκτυο ή από διάφορα βιβλία. Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι η απλή κατανόηση βασικών γνώσεων για τους παραπάνω τομείς πληροφορικής. Σε κάθε tutorial θα βρείτε αναλυτικά παραδείγματα με εικόνες, video καθώς και αναλυτική εξήγηση. Τέλος τα tutorials αυτά δεν δημιουργήθηκαν για εμπορικούς λόγους και δεν επιτρέπετε η χρήση τους από τρίτους για ανάλογο σκοπό όπως αναφέρεται και στους όρους χρήσης στην αρχική σελίδα.

Μερικές πληροφορίες για τον δημιουργό

Ονόμαζομαι Αλέξανδρος Μπριτζολάκης, είμαι κάτοχος πτυχίου Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Μηχανικών Πληροφορικής. Φοίτησα στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (νυν τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου) όπου ανέλαβα βοηθός καθηγητή επί τέσσερα (4) έτη στα μαθήματα: Λειτουργικά Συστήματα, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Ασφάλεια Δικτύων. Η πτυχιακή μου εργασία με τίτλο «Σχεδιασμός και ασφάλεια ενός εταιρικού δικτύου με χρήση εικονικού προσομοιωτή – GNS3» αφορά τις παραμέτρους που καλείται να λάβει ένας μηχανικός δικτύων Cisco τόσο στην επιλογή του ενεργού εξοπλισμού (δρομολογητές - routers, μεταγωγείς - switches) όσο και στην ρύθμιση και εγκατάσταση αυτών. Η πρακτική μου άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ερευνητικό εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων (AISE-Lab) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (νυν ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.). Συγκεκριμένα ανέλαβα την μελέτη και τον σχεδιασμό τριών ιεραρχικών Linux shells καθώς και την υλοποίηση τους σε γλώσσα προγραμματισμού C. Η ιεραρχία αυτή βασίστηκε πάνω στην λογική του IOS της Cisco. Κάθε linux shell συνδέεται με το αμέσως επόμενο ή προηγούμενο του και κάθε επίπεδο μπορεί να εκτελέσει συγκεκριμένες linux εντολές.

Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας υπηρέτησα στο σώμα έρευνας πληροφορικής και συγκεκριμένα στο Γραφείο έρευνας πληροφορικής του Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών – 401. Μέσα στα υποστηρικτικά πλαίσια συντήρησης του δικτύου που διαθέτει το νοσοκομείο ανέλαβα την υλοποίηση ενός secure shell σε γλώσσα προγραμματισμού C για τις περαιτέρω ανάγκες ασφάλειας ενός τοπικού Linux εξυπηρετητή (server).

Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών παρακολούθησα και ολοκλήρωσα επιτυχώς τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης) με ειδικότητα στην Μηχανική Δικτύων και Πολυμέσων (Network Engineering and Multimedia) και ανέλαβα υποστηρικτικό (επικουρικό) έργο στα παρακάτω μαθήματα του προπτυχιακού τμήματος: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Θέματα Προγραμματισμού Διαδικτύου. Η διπλωματική μου εργασία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) καθώς και στο εργαστήριο Τεχνιτής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων (AISE-Lab) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με θέμα «Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής οπτικοποίησης δεδομένων για τον εντοπισμό πολιτικής τάσης των χρηστών του Twitter με χρήση του Python Dash Framework» και αφορά τον σχεδιασμό μιας διαδικτυακής εφαρμογής που συλλέγει, επεξεργάζεται και απεικονίζει (visualize) δεδομένα απο το Twitter για τους τρείς δημοφιλέστερους Έλληνες πολιτικούς αρχηγούς. Μπορείτε να δείτε αυτήν την web εφαρμογή στο παρακάτω σύνδεσμο (link): https://athppa.cs.hmu.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το ηλεκτρονικό βιογραφικό μου στο linkedin.